Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / 28/2/2018 VRT programma Ter Zake - Thema Hoofddoek

28/2/2018 VRT programma Ter Zake - Thema Hoofddoek
Lokaal @ Vlaams Belang

Elf meisjes eisten voor eenLimburgse rechtbank het recht om een hoofddoek te dragen in hun school waar een hoofddoekenverbod gold. Het ging om een school behorend tot het Gemeenschapsonderwijs. De rechter ging in op hun eis.

Dat vonnis was aanleiding voor een debat in het Vlaams Parlement. In de beelden daarvan op de VRT is eerst Anke Van Der Meersch heel even aan het woord.Zij vertolkt het standpunt van Vlaams Belang dat een hoofddoekenverbod wil op alle scholen in het Vlaams Gewest. Dan stelt een NVA-er volgende vraag aan Minister Crevits : “ In Vlaanderen beslist de Inrichtende Macht of er al dan niet levensbeschouwelijke kentekens worden toegelaten. Blijft dat zo na dit vonnis ?” Antwoord van de Minister: “ Ja, Schoolbesturen mogen, gemotiveerd,naar plaats en ruimte, een verbod invoeren. Hier heeft de Rechter geoordeeld dat het verbod niet voldoende gemotiveerd was. Dus, dit vonnis geldt voor de elf betrokken meisjes in die ene school en het algemeen verbod blijft van kracht. Ook in de Katholieke Scholen blijft alles bij het oude, dit wil zeggen: daar bepaalt elke school of een hoofddoek kan. Daarop geeft Voorzitter Peumans het woord aan fractieleider Genezvan Sp.a. Die is blijkbaar gestoord in haar slaap want het duurt even voor zij het volgende zegt :” Voor ons is het belangrijk voor wat in mensen hun hoofd zit en wat ze met hun handen kunnen en dat ze daarmee aan de slag kunnen dan wat er op hun hoofd staat.”

Om te illustreren dat het hoofddoekendebat al lang aan de gang is, worden oude beelden getoond. Daarop is de Directrice van het Atheneum van Antwerpen te zien die dit allemaal meemaakte in 2009 wanneer inAntwerpse scholen een hoofddoekenverbod werd ingevoerd. Zij zegt dat meisjes geweend hebben wanneer ze hun hoofddoek moesten afleggen, maar dat ze door de rest van de klas zeer goed werden opgevangen.

Na deze inleidende beelden kan in het VRT programma Ter Zake het debat in de studio beginnen. Aanwezig zijn Mevrouw Daria Safai, tandarts van Iraanse afkomst, en Mieke Van Hecke , voormalig hoofd van het Katholiek onderwijs en nu lijsttrekker voor CD&V in Gent voor de komende verkiezingen. Presentatricevan Ter Zake is deze dag Annelies Beck. Zij wendt zich tot M.VHen vraagt: “ Hebt U een déjà vu gevoel ? Antwoord: “ ja, ik was er toen de discussie in Antwerpen bij Mevrouw Heremans aan de orde was en waarop het algemeen verbod in het Gemeenschaps -onderwijs is ontstaan en daarmee ook onze interne discussie in het Katholiek Onderwijs, wat doen wij.”

A. Beck“ U gaf bij uw afscheideen groot interview in …. En u zei daarin dat u het hoofddoekverbod als uw enige nederlaag ziet.”

M. VH.“Ja omdat onze scholen zeer losjes zijn omgegaan met het verbod. Een hoofddoekverbod kan niet omdat ge dan discrimineert tussen andere uitingen van religie of toebehoren tot een andere gemeenschap.”

A.B.“Wat had u gewild dat Katholieke scholen hadden gedaan ?

M.VH.“Dat zij de hoofddoek zouden toelaten. Onze scholen hebben onder druk van de samenleving, van ouders, van leerkrachten, beslist dat er geen hoofddeksels mogen gedragen worden. Dus daar waar Sikhjongens in Sint Truiden nooit een probleem hadden, hebben die geen toegang meer tot onze scholen want zij dragen ook een hoofddeksel.

A.B.“Dat is er omheen draaien.”

M. VH.“Om niet toe te spitsen op hoofddoeken want dat is discriminatie.”

Dan keert A.B. zich tot Daria Safai. Die zegt :”(de) school is de enige plaats waar een kind vrij en gelijk moet zijn. Geen ongelijkheden tussen man en vrouw. In (de) school moet je kritisch denken. Laat kinderen genieten van vrijheid, van (de) gelijkwaardigheid die wij hier hebben.”

A.B.“En die hoofddoek zit daarvoor in de weg ?

D.S.“Natuurlijk, die kinderen kunnen niets beslissen, dat wordt opgelegd. Er is druk van de gemeenschap en die leren daar mee omgaan.”

Ondertussen toont de camera M.VH. Die zit daar met een minachtendeglimlach op haar gezicht. D.S. weet waarover ze spreekt. Zij werd geboren in 1975. In 1979 kwamen de Ajatolla’s aan de macht. Bij een andere gelegenheid heb ik D.S. horen zeggen dat zij toen als klein meisje werd “ingepakt”. Zij voelde dat aan als erg onrechtvaardig, want haar broertje kon zijn leven gewoon verder zetten. Zij niet.

D.S.“Moslima’s wordt geleerd wat een goede moslima doet en niet doet. Zij bedekt zichzelf omdat zij haar gemeenschap wil plezieren. Dat is geen vrije keuze.”

Tot zover een deel van deze uitzending.

Dit “debat” is zeer verhelderend. Wat D.S. zegt over de school waar jongens en meisjes zich in een sfeer van gelijkwaardigheid moeten kunnen ontwikkelen, daar kunnen wij ons allemaal in vinden, het is een verworvenheid van onze cultuur. Dat CD&V en M.VH niet willen opkomen voor het afdwingen van de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw is een schande voor hen.

De regering in Oostenrijk heeft beslist een algemeenhoofddoekenverbod in te voeren voor Kleuters en Lagere School. Anke Van Dermeersch werkt aan een wetsvoorstel voor een hoofddoekenverbod in alle scholen tot 18 jaar.

Walter Claes

Lijsttrekker