Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Massa-immigratie/Hongarije/Europa/Vlaanderen

Massa-immigratie/Hongarije/Europa/Vlaanderen
Lokaal @ Vlaams Belang

Op 12 september heeft het Europees Parlement voor de eerste keer de procedure gestart om art 7 in gang te zetten tegen een lidstaat. Art 7 , ook wel de nucleaire optie genoemd, dreigt met sancties tegen een lidstaat die beschuldigd wordt van gehandeld te hebben tegen de Europese grondwaarden, zijnde : “vrijheid, democratie, respect voor de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtstaat”. De hele actie was opgezet door de Nederlandse Judith Sargentini van Groen Links en gericht tegen Hongarije. Voorafgaandelijk aan de stemming die 448 stemmen gaf voor de activering van art 7 en 197 stemmen tegen, hield Viktor Orban, Eerste Minister van Hongarije op 11 september ll. de bijgevoegde toespraak. Orban won de laatste verkiezing in zijn land met een 2/3 meerderheid. Hongarije heeft zeer veel vluchtelingen opgenomen, in 2014 stond het zelfs op de tweede plaats van alle landen die in verhouding met de eigen bevolking vluchtelingen hadden opgenomen. Het land schortte in 2015 de naleving van de Europese regelgeving op omdat de voorzieningen de stroom niet meer aankonden. Sindsdien ligt het in conflict met de Europese Unie.

Wij denken dat deze toespraak kan gezien worden als het begin van een lange strijd tegen massa-immigratie die voor onvermijdelijk wordt gehouden en door sommigen zelfs als noodzakelijk. Wij houden van Europa zoals we het geërfd hebben en willen geen dramatische veranderingen. Met grote ijver proberen we rond onze kerktoren een ideale wereld te scheppen. Daar gaat de aanstaande verkiezing over. Spijtig genoeg zal dat niet lukken wanneer ons continent geen grenzen heeft.

Daarom vragen wij uw stem voor Vlaams Belang Lijst 5

Wij vragen dat aan alle opa’s en oma’s die zich zorgen maken over de toekomst van hun kleinkinderen, aan de groep eerste-kiezers die wij bij het begin van hun volwassen leven kracht en optimisme toewensen, zowel als aan het actieve deel van de bevolking, dat wij dankbaar zijn omdat ze met hun dagelijkse inspanningen onze welvaart scheppen.

Walter Claes

Lijsttrekker Vlaams Belang

Toespraak van Viktor Orban voor het Europees Parlement

Geachte Heer Voorzitter, Geachte Leden,

Ik weet dat uw mening al gevormd is. Ik weet dat een meerderheid voor het Sargentini-Rapport zal stemmen. Ik weet ook dat wat ik hier zeg uw mening niet zal veranderen. Toch ben ik naar hier (Straatsburg) gekomen omdat u niet op het punt staat een regering aan te klagen, maar een land en een volk. U wil Hongarije aanklagen, een land dat al duizend jaar deel uitmaakt van de Europese Christelijke familie; u wil het Hongarije aanklagen dat bijgedragen heeft aan de geschiedenis van ons groot Europees continent met zijn daden, en met zijn bloed wanneer het nodig was. U klaagt het Hongarije aan dat in opstand kwam en de wapens opnam tegen ’s werelds grootste leger, dat van de Sovjet Unie. U klaagt het Hongaarse volk aan dat het hoogste offer bracht voor vrijheid en democratie en, wanneer het nodig was, zijn grenzen opende voor zijn Duitse broeders en zusters in nood. Hongarije heeft gevochten voor zijn vrijheid en democratie. Ik sta hier nu en moet aanzien hoe Hongarije aangeklaagd wordt door volkeren die hun democratie geërfd hebben, zonder enig persoonlijk risico te lopen in de strijd voor vrijheid. En nu willen juist zij de vrijheidsstrijders van het Hongaarse anticommunistische en democratische verzet, aanklagen.

Ik sta hier nu en verdedig mijn vaderland omdat voor Hongaren, vrijheid, democratie, onafhankelijkheid en Europa, eervolle zaken zijn. Daarom zeg ik dat het rapport wat voorligt een belediging is en de eer aantast van Hongarije en het Hongaars volk. De beslissingen van Hongarije zijn genomen door de kiezers via Parlementaire verkiezingen. Wat u beweert is niet minder dan zeggen dat het Hongaars volk onvoldoende bekwaam is, of niet zou weten wat goed voor hen is. U denkt te weten wat goed is voor het Hongaarse volk, beter dan de Hongaren zelf. Daarom moet ik u zeggen dat het voorliggend rapport respectloos is tegenover het Hongaarse volk. Dit rapport werkt met twee maten en twee gewichten, het is machtsmisbruik, het overschrijdt de bevoegdheidsgrenzen, en met de goedkeuring daarvan wordt het (EU-)verdrag geschonden.

Voor ons in Hongarije zijn democratie en vrijheid meer morele zaak dan politieke. U gaat een moreel oordeel vellen en stigmatiseert daarmee een land en een volk op basis van een numerieke meerderheid. U neemt een grote verantwoordelijkheid - voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie – wil u een volk zijn stemrecht ontnemen. U zou Hongarije het recht ontnemen zijn eigen belangen te verdedigen in de schoot van de Europese familie waartoe het behoort. Wij hebben meningsverschillen en dat zal zo blijven: wij denken anders over het Christelijk karakter van Europa en over de rol van de Naties en hun culturen; wij denken anders over het wezen en de roeping van het gezin; en we hebben volledig tegengestelde meningen over migratie. Indien we echt eenheid in verscheidenheid willen, mogen afwijkende opvattingen onder ons geen aanleiding zijn om enig land te stigmatiseren, of het uit te sluiten van de mogelijkheid om samen beslissingen te nemen. Wij zouden nooit zo laag willen zinken om het zwijgen op te leggen aan hen met wie wij het oneens zijn….

Elke natie en lidstaat heeft het recht te beslissen hoe ze hun leven organiseren in eigen land. Wij zullen onze grenzen verdedigen en wij alleen zullen beslissen met wie we willen samenleven. We hebben een afsluiting gebouwd en de komst van honderdduizenden illegale migranten verhinderd; we hebben Hongarije verdedigd en tegelijk Europa. Vandaag, voor het eerst in de geschiedenis van de EU zien we een gemeenschap zijn eigen grenswachten aanklagen.

Laat ons duidelijk zijn: u wil Hongarije aanklagen omdat het Hongaarse volk beslist heeft dat ons vaderland geen immigratieland wil worden. Met respect, maar met de sterkst mogelijke nadruk zeg ik dat ik de dreigementen verwerp, de chantage, de laster en de valse beschuldigingen geuit tegen Hongarije en het Hongaarse volk door pro-immigratie-euro-parlementariërs en pro-migratie krachten. Met respect laat ik U weten dat, welke beslissing u ook neemt, Hongarije niet zal buigen: voor chantage, Hongarije zal zijn grenzen blijven verdedigen, zal de illegale migratie stoppen en zijn rechten verdedigen - ook tegen u indien nodig. Wij Hongaren staan klaar voor de verkiezingen van komende mei, wanneer het volk eindelijk de kans krijgt om te beslissen over Europa’s toekomst, en de mogelijkheid heeft om de democratie weer te herstellen binnen de Europese politiek.